Dobles titulacions

El programa acadèmic de Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat ofereix als seus estudiants la possibilitat de cursar i obtenir dobles titulacions amb programes acadèmics vinculats a l'àmbit de la sostenibilitat, tant de la mateixa Universitat Politècnica de Catalunya, com d'altres universitats. La informació rellevant relativa a les dobles titulacions actualment vigents la teniu a continuació.