Ajuts i beques de mobilitat

ERASMUS

Erasmus és el programa de mobilitat de la Comissió Europea en l’àmbit de l’educació superior. El programa, en la modalitat d’intercanvi acadèmic o de pràctiques en empresa, pretén fomentar la cooperació entre institucions universitàries europees i permet que els estudiants obtinguin uns beneficis acadèmics, educatius, lingüístics i culturals.

Les beques pertanyents al bloc Erasmus són excloents, en cap cas l'alumne podrà beneficiar-se de més d'una beca Erasmus simultàniament.

És imprescindible i obligació de l'alumne comprovar que compleix amb els requisits per a la sol·licitació dels ajuts.   

Tots els beneficiaris d'una plaça de mobilitat Erasmus, independentment que tinguin beca o no, han de signar un conveni financer acompanyat de tres annexes. Per a més informació visita la pàgina del Servei de Gestió Acadèmica.

Els 3 ajuts als que es pot optar són els següents:

Ajuts Erasmus+

Dins el nou programa Erasmus+, els estudiants podran fer 12 mesos de mobilitat al llarg de cada cicle (grau, màster i doctorat) i a aquest màxim de 12 mesos se li han de descomptar dels ja gaudits als antics programes del PAP 2007-2013: Erasmus Estudis (SMS) i Erasmus Pràctiques (SMP).

 

També existeix la possibilitat d’obtenir un ajut complementari Erasmus en cas de situació de desavantatge econòmic.

 

Per a informació detallada sobre requisits, terminis i procediment de sol·licitud, visiteu la pàgina del Servei de Gestió Acadèmica.

Ajuts Erasmus.es

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca, en règim de concurrència competitiva, el programa de beques Erasmus.es per subvencionar la mobilitat dels estudiants dins el programa europeu Erasmus+ i ampliar el nombre de becats finançats pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE). A diferència de l'ajut Erasmus+, aquest només cobreix un màxim de 5 mesos a l’estranger.

Per a informació detallada sobre requisits, terminis i procediment de sol·licitud, visiteu la pàgina del Servei de Gestió Acadèmica.

Beca ZERO

Malgrat no obtenir un ajut econòmic, la realització de l’intercanvi acadèmic o pràctiques en el marc del programa Erasmus+ permet que l’estudiant gaudeixi del corresponent reconeixement acadèmic de l’estada i de l’exempció de matrícula a la universitat de destinació.

 

  • Per a més informació referent a pagaments clica aquí.

 

Ajut MOBINT de l'AGAUR

Ajuts de mobilitat per als estudiants en el marc del programa europeu Erasmus i altres programes e mobilitat en els quals hi participin les universitats catalanes. La generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca anualment diverses línies de beques que tenen per objecte concedir ajuts als estudiants que efectuen una estada acadèmica a l’estranger.

El criteri principal per a l’atorgament dels ajuts MOBINT és l’acadèmic, però altres criteris com el coneixement i nivell de la llengua de la universitat de destinació o del país de destinació, afegeixen puntuació en la valoració de les sol·licituds.

Per a informació detallada sobre requisits, terminis i procediment de sol·licitud, adreceu-vos a la pàgina oficial de la convocatòria de l'AGAUR.