Matrícula

Quan, on i com matricular-se o modificar la matrícula

  • Lloc: Secretaria Acadèmica
  • Com matricular-se. Matrícula a distància mitjançant l'automatrícula a l'e-Secretaria
  • Com modificar la matrícula. Consulteu en aquest enllaç com modificar la matrícula i les dates límit per fer la sol·licitud de modificació.

Estudiants de nou accés

Consulteu en aquest enllaç la informació sobre la primera matrícula al màster, en què han de matricular-se assignatures que s'imparteixen en el primer quadrimestre del curs (Q1). En la matrícula del segon quadrimestre (Q2) podreu matricular les assignatures que s'imparteixen en aquest periode.

Al pla d'estudis podeu veure les assignatures que s'imparteixen en cada quadrimestre (Q1 = primer quadrimestre; Q2 = segon quadrimestre). També podeu consultar la guia docent, si entreu a l'enllaç del nom de l'assignatura.

Estudiantat d'anys anteriors

Consulteu en aquest enllaç la informació sobre la matrícula. L'estudiantat d'anys anteriors ha de matricular-se de les assignatures optatives (Q3), però s'ha de tenir en compte que pel TFM hi ha dos periodes de matrícula (segons el quadrimestre de defensa) i que approximadament 3 setmanes abans s'ha de sol·licitar al tutor o tutora que assigni el projecte.

Els estudiants i les estudiants de cursos anteriors no han d'aportar nova documentació (només aquella que s'ha de renovar cada any, com el títol de família nombrosa).

Normativa acadèmica

Consulteu en el següent enllaç la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (NAGRAMA).