Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura, pla d'estudis i professorat

Estructura dels estudis

ANY 1 ANY 2
PRIMER QUADRIMESTRE (Q1)
Tardor (Setembre - Gener)
SEGON QUADRIMESTRE (Q2)
Primavera (Febrer - Juliol)
TERCER QUADRIMESTRE (Q3)
Tardor (Setembre - Gener)
QUART QUADRIMESTRE (Q4)
Primavera (Febrer - Juliol)
6 Assignatures OBLIGATÒRIES 3 Assignatures OBLIGATÒRIES
+
3 Assignatures OPTATIVES
6 Assignatures OPTATIVES TFM
30 ECTS(*) 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS

(*) 1 ECTS equival a 25 hores de treball de l'alumnat. IMPORTANT: Amb l'actual calendari acadèmic (13 setmanes, 3 hores / setmana per assignatura), una assignatura de 5 ECTS implica aproximadament 39 hores de treball presencial i 86 hores de treball no presencial.

Pla d'estudis i Professorat

CODI ASSIGNATURA PROFESSOR/A
RESPONSABLE
CRÈDITS
Obligatòries Q1 480011 Fonaments d'economia, economia ambiental i economia ecològica
J.M. Gil 5
480012 Fonaments d'enginyeria, sostenibilitat i
desenvolupament
B. Sureda 5
480021 Fundamentals of Mathematical Modelling and Systems Thinking on Sustainability (*) M. Rosas 5
480022 Fonaments d'estadística aplicada i mesura de la
sostenibilitat i el desenvolupament
K. Gibert 5
480041 Fonaments de ciències socials i aproximació als
conflictes socioambientals
M. Villares 5
480051 Fonaments de geociències i sistemes d'informació
geogràfica
X. Sánchez-Vila 5
Obligatòries Q2 480031 Fundamentals of ethics, innovation and business (*)
M. Alier 5
480032 Fonaments de gestió sostenible i sistemes de gestió
ambiental
S. Gassó 5
480042 Research-Action Workshop on Sustainability Science and Technologies (*) J. Segalàs 5
Optatives Q2 480081 Urban Metabolism and Ecological Urbanism (*) J. Mercadé 5
480093 Socio-Environmental Data Science (*) K. Gibert 5
480111 Gestió integral dels cicles urbans i ecològics de l'aigua J. de Pablo 5
480072 Canvi climàtic. Polítiques i mitigació O. Alcaraz 5
480071 Biodiversity and socio-ecological systems (*) J. Morató 5
480074 Investigació social i transdisciplinar E. Roca 5
Optatives Q3 480075 Intelligent sustainability decision support systems (*) M. Sanchez-Marre 5
480083 Metabolisme territorial i de les infrastructures del
transport
F. Magrinyà 5
480091 Tecnologies de la informació i les comunicacions E. Vidal 5
480092 Ecologia industrial J. de Pablo 5
480152 Sustainable Design of Products and Services (*) J. Segalàs 5
480171 Complex and Socio-Environmental Networks (*) M. Rosas 5
480521 Cooperació internacional per al desenvolupament A. Garola 5
480511 Desenvolupament urbà i territorial F. Magrinyà 5
480602 Construction and building engineering and technologies
(*)
M. Etxeberria 5
480073 Energy economics and sustainable energy systems (*)
J. de la Hoz 5
TFM Treball de Fi de Màster 30

(*) Subject taught in English

OPTATIVES: cal matricular 3 assignatures optatives al Q2 i 6 assignatures optatives al Q3

CODI DE COLORS:

Àmbit de la modelització de la sostenibilitat i data science
Àmbit de l'enginyeria i tecnologia sostenible
Àmbit del desenvolupament urbà i territorial sostenible