Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Garantia de Qualitat

 Procés d'Acreditació

 Programa de visita del Comité d'Avaluació Extern

Dia: 3 d'abril de 2017

HorariActivitat
09.30 - 09.45 Recepció del CAE per part de l'equip directiu
09.45 - 10.15 Treball previ del CAE (consulta del material)

10.15 - 11.00

Entrevista amb l'equip directiu
11.00 - 11.15 Pausa
11.15 - 12.00 Entrevista amb l'estudiantat
12.00 - 12.30 Visita a les instal·lacions
12.30 - 13.30 Entrevista amb el professorat
13.30 - 15.30 Dinar
15.30 - 16.00 Audiència oberta / Inici d'elaboració del Informe d'Avaluació Externa
16.00 - 16.45 Entrevista amb graduats / ocupadors
16.45 - 17.30 El·laboració de conclusions
17.00 - 17.30 Conclusions preliminars i comiat

 

 

Procés de Verificació

 

Indicadors públics per curs acadèmic

                                                                                                                                   

ÀmbitIndicador2013-142014-152015-16

Accés

i

matrícula

 

Nombre de places ofertes de nou accés
Estudiants matriculats de nou ingrés
Estudiants matriculats de nou ingrés respecte del total (%)
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d’accés (%)

     Enginyeria

     Arquitectura

     Ciències naturals

     Ciències pures

     Altres (*)
Nombre total d’estudiants matriculats
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant

30

15

 

100

 

53

33

7

0

7

15

59

40

19

 

59

 

58

16

5

5

16

32

58.8

40

22

 

52

 

77

5

9

0

9

42

56.9

Professorat

(HIDA - % d'hores

impartides en docència)

Segons grau de titulació del professor

     Doctor

     No doctor
Per tipologia del professor:

   Permanents + lectors
   Associats
   Altres (ajudants, col·laboradors...)

 

-

-

 

-

-

-

 

91.5

  8.5

 

86.8

12.7

  0.5


-

-

 

-

-

-

Mobilitat
Estudiants propis respecte matriculats de nou ingrés (%) 0 5 14

Satisfacció

Taxa d’intenció de repetir estudis (%) - 66.2 (§) -

Resultats

acadèmics

Taxa d'èxit (%)

Taxa de rendiment (%)
Taxa d’abandonament (%)
Taxa de graduació (%)
Taxa d’eficiència (%)

99.4

95.5

-

-

-

100

95.9

  7.4

85.2

100

100

98.5

13.3

80

100

Inserció

laboral

Taxa d’ocupació (%)
Taxa d’adequació de la feina als estudis (%)

-

-

86 (§)

51 (§)

-

-

 (*) Estudiantat amb títol de grau o màster universitari en qualsevol dels àmbits de les ciències socials, econòmiques i de geografia.

(-) Sense dades.

(§) Dades corresponents a l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU, 2014) i en valor promig pels estudis de màster a Catalunya.