Vols marxar?

 

1. Calendari

Pots consultar el calendari de tràmits per marxar de mobilitat en aquest enllaç.

 

2. Sol·licitud de plaça

2.1 Abans de realitzar la sol·licitud, és molt important consultar detingudament:

  • La web de la universitat de destí (nivell d'anglès requerit, condicions d'intercanvi, requisits dels cursos, etc.). No complir els requisits comporta la pèrdua de la plaça.
  • En el cas de que es vulgui fer el TFM a la universitat de destí, començar a buscar un tutor entre els professors del Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat.

 

  2.2. La sol·licitud de plaça es realitzarà a través de la e-secretaria, en els terminis establerts per a cada convocatòria (consultar calendari).

  • Nivell requerit d'anglès: B1 acreditat (algunes beques requereixen B2 acreditat)
  • ECTS per quadrimestre: 30 ECTS
  • Durada de les estades: 1 o 2 quadrimestres
  • En el suposat de que es facin més d'una sol·licitud, s'hauran de prioritzar. En aquest sentit s'haurà d'enviar la següent documentació en format electrònic (mobilitystudents_out.camins @ upc.edu):

   

  2.3. Criteris de valoració per a la concessió de places

  • Expedient acadèmic, 80% del total: nota mitja ponderada (50%), taxa d'eficiència (50%)
  • Nivell d'idiomes, 20% del total: llengua oficial (30%) i anglès (70%)
  • En el suposat de que més d'un estudiant obtingui la mateixa valoració, es tindrà en compte el currículum vitae (50%) i la carta de motivació (50%).

   

  3. Resolució i acceptació de la plaça

  Resolució provisional. Es podrà consultar a través de la e-secretaria en la data establerta en el calendari.

  Acceptació de la plaça. L'estudiant haurà d'acceptar o rebutjar la plaça en els terminis establerts a través de la e-secretaria. La no acceptació de la plaça es considerarà com un rebuig de la mateixa.

  En el cas excepcional de renúncia de una plaça acceptada, s'ha que comunicar tan aviat com sigui possible a través de una instància al director, degudament firmada, indicant i justificant els motius (correu electrònic: mobilitystudents_out.camins @ upc.edu).

  Sol·licitud de vacants. En el cas de que al estudiant no li hagi sigut assignada cap de les places sol·licitades o bé hagi renunciat a la plaça inicialment concedida, podrà fer una nova sol·licitud entre las places que hagin quedat vacants en els terminis establerts.

  Resolució definitiva. Es podrà consultar a través de la e-secretaria en la data fixada al calendari.

   

  4. Abans de marxar

  Pots consultar els tràmits a seguir abans de marxar en aquest enllaç.

   

  Treball de Fi de Màster (TFM) en programes de mobilitat

  En el cas que l'estudiant cursi el TFM en la universitat de destí, no serà necessari donar d'alta el TFM ni tampoc inscriure'l a nivell d'UPC. La defensa del TFM es realitzarà a la universitat de destí, i en l'estudiant recau la responsabilitat de:

   1. Definir un tutor UPC que el pugui assessorar.
   2. Indicar el títol i la descripció del seu TFM al formulari de registre, document que hauran d'emplenar, signar i segellar els serveis administratius de la universitat de destí.
   3. Presentar l'esmentat formulari de registre original, juntament amb el TFM en suport digital als serveis administratius de l'Escola de Camins, un cop finalitzi l'estada de mobilitat.

    

   Targeta sanitària

   L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) d'assistència als paisos de la Unió Europea i Suïssa a través de la targeta sanitària europea (TSE). Aquesta cobertura té una validesa màxima d'un any. La targeta es pot sol·licitar per internet a la seu electrònica de la Seguretat Social (clica aquí).

    

   5. Durant l'estada i abans de tornar

   Pots consultar els tràmits a seguir durant l'estada i abans de tornar en aquest enllaç.

    

   6. A la tornada

   Pots consultar els tràmits a seguir a la tornada en aquest enllaç.

    

   7. On obtenir més informació?

   Informació i gestió d'ajuts i beques de mobilitat: Servei de Gestió Acadèmica 

   Coordinació dels programes de mobilitat internacional de la UPC: Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa

   Acreditació nivell d'idiomes: Servei de Llengües

    

   8. Contacte Secretaria acadèmica de l'Escola de Camins

   Enllaç al contacte