Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de valoració i selecció per a l'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster prioritza les sol·licituds presentades en funció de la puntuació total obtinguda per les persones candidates, en una escala de 0 a 14, segons els criteris següents:

1. Titulació d'accés i idiomes

1.1 Expedient acadèmic (puntuació de 0 a 7)

L'expedient acadèmic es valora segons la Nota Final de Carrera (NFC) que consta al certificat acadèmic oficial. Si el sistema de qualificacions aplicat és diferent al de la UPC (amb notes d'aprovat i màxima de 5 i 10, respectivament) es realitza la conversió de la NFC de la universitat d'origen a la NFC de la UPC (NFCUPC) de la manera següent:

 

NFCUPC = 5 + [(5 / (N - n)] · (NFC - n)


on N és la nota màxima de l'estudiant segons el sistema de qualificacions de la universitat d'origen i n és la nota mínima d'aprovat segons sistema de qualificacions de la universitat d'origen. El resultat de la conversió es normalitza proporcionalment a l'interval 0 – 7.

1.2 Universitat d'origen (puntuació de 0 a 1,5)

La valoració de la universitat d'origen es realitza a partir de la posició que ocupa en el ranking realitzat per QS World University Rankings. S'atorguen les puntuacions següents:

 • Entre la posició 0 – 100: 1,5 punts
 • Entre la posició 100 – 200: 1 punt
 • Entre la posició 200 – 400: 0,5 punts

Important: En el cas de tenir més d'una titulació universitària, el criteris anteriors es valoren a partir de la titulació escollida per a sol·licitar l'admissió.

1.3 Altres titulacions universitàries (puntuació de 0 a 0,5)

Es valora únicament els estudis universitaris finalitzats que tinguin coneixements en comú amb els estudis de màster (àmbit cientifico-tecnològic).

 • Màsters o postgraus = 0,50 punts
 • Llicenciatura/grau/diploma = 0,25 punts

1.4 Coneixements d'anglès i d'altres idiomes (puntuació de 0 a 1)

Es valoren els coneixements d'idiomes acreditats amb un certificat vàlid a la UPC, segons la taula i puntuacions del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

 • Coneixements d'anglès avançat (nivell superior al B2): 0,75 punts
 • Altres idiomes diferent/s al/s oficial/s del país d'origen: 0,25 punts

2. Experiència i motivació

2.1 Experiència professional (puntuació de 0 a 1)

Es valora a partir de l'experiència professional rellevant en l'àmbit de la sostenibilitat que es descriu en el CV.

 • Experiència > 2 anys: 0,5 punts
 • Experiència < 2 anys: 0,25 punts
 • Experiència laboral a l'estranger: 0,5 punts

2.2 Perspectives personals de futur (puntuació de 0 a 1)

Es valora a partir de la carta de motivació personal i del CV. També es considera el nivell de prioritat assignat al màster a la sol·licitud d'admissió: si el nivell de prioritat per cursar el màster és diferent a 1, la puntuació d'aquest criteri serà igual a 0.

 • Potencial acadèmic i motivació (nivell de prioritat 1): 0,5 punts
 • Trajectòria coherent amb el màster (nivell de prioritat 1): 0,5 punts

2.3 Publicacions científiques (puntuació de 0 a 1)

Es valora fins a un màxim de dues publicacions:

 • 2 publicacions: 1 punt
 • 1 publicació: 0,5 punts

2.4 Cartes de recomanació (puntuació de 0 a 1)

Es valora fins a un màxim de dues cartes de recomanació de l'àmbit de la docència o de la sostenibilitat:

 • 2 cartes de recomanació: 1 punt
 • 1 carta de recomanació: 0,5 punts