Vés al contingut (premeu Retorn)

Dates clau / Fechas clave / Key dates (2018 - 19)


Matrícula

Matrícula

Enrolment

Accedeix a aquesta informació aquí.

Accede a esta información aquí.

Access this information here.

Tràmits acadèmics

Trámites académicos

Academic procedures

Accedeix a aquesta informació aquí.

Accede a esta información aquí.

Access this information through your Mobility-in contact (mobilitystudents_in.camins@upc.edu)

Inici / final de quatrimestre

Inicio / final de cuadrimestre

Semester start / finish

 

TARDOR / OTOÑO / FALL: 27.09.2018 / 18.01.2019

Inici / final de quatrimestre

Inicio / final de cuadrimestre

Semester start / finish

 

PRIMAVERA / SPRING: 04.02.2019 / 23.05.2019

Sessió d'introducció

Sesión de introducción

Introductory session

Dia / Día / Day : 27.09.2018

Hora / Hour : 08.00 - 10.30

Lloc / Lugar / Place : Aula A4-203 (Presentación)

Conferència inaugural

Conferencia inaugural

Opening conference

Dia / Día / Day : 04.10.2018

Hora / Hour : 10.00 - 12.00

Lloc / Lugar / Place : Sala de Tesines C1, Campus Nord, UPC.

Ponent / Ponente / Speaker : Distinguished professor Billie Gilles-Conti, RMIT - University (Melbourne, Australia).

Títol / Título / Title : Creating healthy liveable and sustainable cities: are we there yet?  (+ Presentación CosmoAcción / 11.45 - 12.00)

Sortida de curs

Salida de curso

Course trip

Dies / Días / Days : 26 / 27.10.2018

Lloc / Lugar / Place : Empordà / Cap de Creus

Tema / Tema / Theme : Desurbanització / Desurbanización / Counterurbanization

Reunió Grupal (Pla d'Acció Tutorial)

Reunión Grupal (Plan de Acción Tutorial)

Group meeting (Mentoring Action Plan)

TARDOR / OTOÑO / FALL

08.02.2019 (+ Sessió informativa mobilitat / Sesión informativa movilidad)

 

PRIMAVERA / SPRING

27.06.2019

 

Curs / Curso / Course

2019 - 2020

Preinscripció

Preinscripción

Pre-enrolment

MCTS

Del 11.01.2019 al 05.07.2019 / From 11.01.2019 to 05.07.2019

Amb 8 períodes de selecció / Con 8 períodos de selección / With 8 selection deadlines:

 

  1. 08.03.2019
  2. 31.03.2019
  3. 22.04.2019
  4. 01.05.2019
  5. 17.05.2019
  6. 03.06.2019
  7. 05.07.2019
  8. 02-06.09.2019 (Extraordinari / Extraordinario / Exceptional)

Accedeix a més informació aquí.

Accede a más información aquí.

Access to more information through your Mobility-in contact (mobilitystudents_in.camins@upc.edu)


MCTS + MISMeC (Doble diploma / Double degree)

Les persones interessades hauran de fer la preinscripció a través de l'aplicatiu d'admissions. Consulta la informació aquí.

Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción mediante el aplicativo de admisiones. Consulta la información aquí.